Regulamentul oficial al concursului „Mămici puternice”organizat de Copil Drag pe Instagram

Regulamentul oficial al concursului „Mămici puternice”organizat de Copil Drag pe Instagram

Concurs „Mămici puternice”

Art. 1 Organizatorul Concursului
1.1. MIHAELA FURTUNA DESIGNER FLORAL SRL, cu sediul social situat în str. Plaiul Muntelui nr. 73-75, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din București cu numărul J40/15957/6.12.2016, cod fiscal 36809186, deține brand-ul Copil Drag și denumită în continuare ”Organizatorul”, va promova și derula Concursul ”Mămici puternice”.
1.2. Participanții la campania promoțională sunt obligați să respecte toți termenii și toate condițiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare «Regulamentul»).
1.3. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania în perioada 8 -18 mai 2020 (inclusiv), astfel:
● în format electronic, prin accesarea link-ului din bio a paginii de Instagram @copildrag.ro (https://www.instagram.com/copildrag.ro/) sau pe pagina de Facebook Copil Drag® (https://www.facebook.com/copildrag.ro), în secțiunea “Notițe”;
● pe site-ul http://copildrag.ro/, în secțiunea de Blog;
● în urma unei solicitări scrise trimise pe adresa de mail a Organizatorului: office@copildrag.ro.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, cu mențiunea că aceste modificări să fie aduse la cunoștință participanților și a publicului înainte de data intrării în vigoare a actului adițional. Participanții și publicul vor fi înștiințați prin intermediul paginii de Facebook pe care este publicat prezentul Regulament.
1.5 Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta participanții la concurs. Persoanele care nu scriu corect gramatical în limba română nu fac parte din grupul de participanți vizați de acest concurs.
Art. 2 Durata și aria de desfășurare a Concursului
2.1. Prezenta Campanie se desfășoară sub forma unui Concurs numit „Mămici puternice” (denumit în continuare „Concursul” sau „Campania”) și se derulează începând de la data de 08.05.2020, ora 11:00:00 AM până la data de 17.05.2020, ora 23:59:59, pe teritoriul întregii țări.
2.2. Orice înscriere efectuată după data de 17.05.2020, ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o modificare a duratei Concursului în sensul prelungirii acestuia ar avea loc ca urmare a încheierii unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștință publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.
Art. 3 Condițiile de participare la Concurs
3.1 Concursul este deschis pentru persoanele de minim 18 ani cu domiciliul în Romania care vorbesc și scriu corect în limba română, care au copii de maxim o lună sau care urmează să nască sau vor să ofere premiul cadou unui bebeluș de maxim o lună.
3.2 Nu trebuie să cumpărați sau să plătiți nimic pentru a vă înscrie la acest concurs.
3.3 Se va accepta doar o înscriere de persoană. Înscrierile multiple vă pot descalifica din concurs. Adică, dacă vedem mai multe înscrieri pentru aceeași persoană, vă vom elimina din concurs.
3.4. Participarea la concurs este considerată ca fiind confirmarea că ați citit și ați înțeles prezentul Regulament și că sunteți de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.
3.5. Extragerea se va face pe platforma Simplier și va avea un câștigător și 5 rezerve. Extragerea va fi publicată pe pagina de Instagram pe Story, iar câștigătorul va fi menționat și printr-un comentariu la postarea cu concursul. Câștigătorul va trebui să ia legătura cu echipa Copil Drag printr-un mesaj pe pagina de Instagram @copildrag.ro sau pe mail la adresa de e-mail office@copildrag.ro pentru a stabili detaliile legate de livrarea premiului. Dacă nu sunt trimise detalii legate de livrare și un număr de telefon în maximum trei zile de la desemnare, premiul va fi oferit primei rezerve. În cazul în care nici prima rezervă nu trimite detaliile, premiul va fi oferit celei de-a doua rezerve și așa mai departe.
3.6. Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect îndatoririlor din Concurs și care oferă datele reale de identificare menționate mai sus.
3.7. Nu au drept de participare angajații MIHAELA FURTUNA DESIGNER FLORAL SRL sau rudele de gradul I ale acestora.
Art. 4 Protecția datelor personale
4.1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Art. 5 Modul de desfășurare a Concursului
5.1.Participanții pot afla mecanismul de Concurs accesând pagina de Facebook Copil Drag (https://www.facebook.com/copildrag.ro/), secțiunea Notițe, link-ul din bio a paginii de Instagram @copildrag.ro sau site-ul www.copildrag.ro, secțiunea Blog.
5.2. Pentru a participa la prezenta Campanie, participanții sunt rugați:
  • să dea “follow” sau “urmareste” la pagina de Instagram @copildrag.ro și
  • să dea un comentariu la postarea concursului de pe Instagram, în care să dea tag unei prietene sau unei persoane care ar putea oferi acest tip de cadou unei viitoare sau proaspete mămici sau căreia ar dori să îi ofere un cadou pentru bebelus.
  • O condiție opțională de participare pentru mămici este aceea de a pune un story cu burtica sau cu copilașul în care participanta să dea tag paginii @copildrag.ro și hashtagul #mamiciputernice.
5.3. Începând cu data de 18 mai 2020 ora 17, echipa Copil Drag, cu ajutorul site-ului Simplier, va analiza înscrierile și va elimina participanții care nu corespund cerințelor concursului, precum și înscrierile multiple, iar apoi va alege câștigătorul.
5.4. Va exista un singur câștigător.
5.5. Pe 18 mai vom anunța câștigătorul pe pagina de Instagram copildrag.ro (https://www.instagram.com/copildrag.ro/) printr-un comentariu oficial la postarea oficială a Concursului, dar și pe Story-ul paginii de Instagram.
5.6. Câștigătorul va trebui să ia legătura cu echipa Copil Drag pe adresa de e-mail office@copildrag.ro pentru a stabili detaliile legate de livrarea premiului. Daca nu ne trimite pe e-mail detaliile legate de livrare și un număr de telefon în trei zile de la desemnare, premiul va fi oferit primei rezerve. În cazul în care nici prima rezervă nu trimite detaliile, premiul va fi oferit celei de-a doua rezerve și așa mai departe.
5.7. Ne rezervăm dreptul de a da repost Story-urilor cu burticile sau pozele mămicilor/doamnelor participante la concurs și de a folosi informațiile adunate în cadrul Concursului în alte campanii de promovare organizate de compania MIHAELA FURTUNA DESIGNER FLORAL SRL.
Art. 6 Premiile Oferite
6.1 În cadrul acestui Concurs se va acorda 1 premiu: un baby gift unisex – cadou pentru un bebeluș, de maxim 1 lună, format din: muselină, salopetă și bavetă din bumbac organic, pled din bumbac plăcut la atingere, scutece premium de unică folosință din bambus, blânde cu natura și cu pielea bebelușului, jucărie Minimi de pus la cărucior, accesorii decor.
6.2 Valoarea totală a premiilor este de 350 lei.
6.3. Desemnarea câștigătorului vă fi realizată conform indicațiilor de la punctul 5.
6.4. Orice solicitare din partea câștigătorului pentru modificarea/schimbarea premiului ales nu este admisibilă.
Art. 7 Responsabilitatea
7.1. Organizatorul Concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.
7.2. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.
7.3. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
7.4. Reclamațiile referitoare la premiul caștigat de către câștigător ulterioare momentului primirii premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
7.5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.
Art. 8 Publicarea Regulamentului
8.1. Regulamentul campaniei promoționale este publicat pe internet și poate fi accesat în pagina de Facebook copildrag.ro (https://www.facebook.com/copildrag.ro/), în secțiunea Notițe, precum și în link-ul din bio al paginii de Instagram (https://www.instagram.com/copildrag.ro/) sau pe site-ul www.copildrag.ro, secțiunea Blog.
Art. 9 Litigii
9.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.
9.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.
9.3. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Art. 10 Încetarea Concursului
10.1. Prezentul Concurs încetează la termenul stabilit prin prezentul Regulament, dacă nu survin alte condiții.
10.2 Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
10.3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.
10.4. Concursul mai poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

Succes!

No Comments

Post A Comment