Regulamentul oficial al concursului „Baby gift de Mărțișor”organizat de Copil Drag pe Instagram

cadou-pentru-bebelus

Regulamentul oficial al concursului „Baby gift de Mărțișor”organizat de Copil Drag pe Instagram

Concurs „Baby gift de Mărțișor”

Art. 1 Organizatorul Concursului
1.1. MIHAELA FURTUNA DESIGNER FLORAL SRL, cu sediul social situat în str. Olteniei nr 15, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din București cu numărul J40/15957/6.12.2016, cod fiscal 36809186, deține brand-ul Copil Drag și denumită în continuare ”Organizatorul”, va promova și derula Concursul ”Baby gift de Mărțisor”.
1.2. Participanții la campania promoțională sunt obligați să respecte toți termenii și toate condițiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare «Regulamentul»).
1.3. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Romania în perioada 21 februarie – 12 martie 2020 (inclusiv), astfel:
● în format electronic, prin accesarea link-ului din bio a paginii de Instagram @copildrag.ro (https://www.instagram.com/copildrag.ro/) sau pe pagina de Facebook Copil Drag® (https://www.facebook.com/copildrag.ro), în secțiunea “Notițe”.
● pe site-ul http://copildrag.ro/, în secțiunea de Blog;
● în urma unei solicitări scrise trimise pe adresa de mail a Organizatorului: office@copildrag.ro.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, cu mențiunea că aceste modificări să fie aduse la cunoștință participanților și a publicului înainte de data intrării în vigoare a actului adițional. Participanții și publicul vor fi înștiințați prin intermediul paginii de Facebook pe care este publicat prezentul Regulament.
1.5 Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta participanții la concurs. Persoanele care nu scriu corect gramatical în limba română nu fac parte din grupul de participanți vizați de acest concurs.
Art. 2 Durata și aria de desfășurare a Concursului
2.1. Prezenta Campanie se desfășoară sub forma unui Concurs numit „Baby gift de Mărțișor” (denumit în continuare „Concursul” sau „Campania”) și se derulează începând de la data de 21.02.2020, ora 20:00:00 PM până la data de 12.03.2020, ora 23:59:59, pe teritoriul întregii țări.
2.2. Orice înscriere efectuată după data de 12.03.2020, ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o modificare a duratei Concursului în sensul prelungirii acestuia ar avea loc ca urmare a încheierii unui act adițional la prezentul Regulament, adus la cunoștință publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.
Art. 3 Condițiile de participare la Concurs
3.1 Concursul este deschis pentru persoanele de minim 18 ani cu domiciliul în Romania care vorbesc și scriu corect în limba romana și care au copii.
3.2 Nu trebuie să cumpărați sau să plătiți nimic pentru a vă înscrie la acest concurs.
3.3 Se va accepta doar o înscriere de persoană. Înscrierile multiple vă pot descalifica din concurs. Adică, dacă vedem mai multe înscrieri pentru aceeași persoană, vă vom elimina din concurs.
3.4. Participarea la concurs este considerată ca fiind confirmarea că ați citit și ați înțeles prezentul Regulament și că sunteți de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.
3.5. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de Instagram pe Story, dar și printr-un comentariu la postarea cu concursul, după ce se face tragerea la sorți pe platforma Simplier. Câștigătorul va trebui să ia legătura cu echipa Copil Drag printr-un mesaj pe pagina de Instagram @copildrag.ro sau pe mail la adresa de e-mail office@copildrag.ro pentru a stabili detaliile legate de livrarea premiului. Dacă nu sunt trimise detalii legate de livrare și un număr de telefon în maximum trei zile de la desemnare, se va face o nouă tragere la sorti și vom alege alt câștigător.
3.6. Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care răspund corect îndatoririlor din Concurs și care oferă datele reale de identificare menționate mai sus.
3.7. Nu au drept de participare angajații MIHAELA FURTUNA DESIGNER FLORAL SRL sau rudele de gradul I ale acestora.
Art. 4 Protecția datelor personale
4.1. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
Art. 5 Modul de desfășurare a Concursului
5.1.Participanții pot afla mecanismul de Concurs accesând pagina de Facebook Copil Drag (https://www.facebook.com/copildrag.ro/), secțiunea Notițe, precum în link-ul din bio a paginii de Instagram @copildrag.ro.
5.2. Pentru a participa la prezenta Campanie, participanții trebuie să dea un comentariu la postarea concursului de pe Instagram, în care să dea tag la 2 prieteni. Atât persoana care a dat comentariul, cât și celelalte 2 persoane menționate trebuie să dea follow paginii de Instagram @copildrag.ro pentu a intra în extragere.
5.3. Începând cu data de 15 martie 2020 ora 10, echipa Copil Drag, cu ajutorul site-ului Simplier, va analiza înscrierile și va elimina participanții care nu corespund cerințelor concursului, precum și înscrierile multiple, iar apoi va alege câștigătorul.
5.4. Va exista un singur câștigător.
5.5. La maxim 3 zile de la finalul Concursului vom anunța câștigătorul pe pagina de Instagram copildrag.ro (https://www.instagram.com/copildrag.ro/) printr-un comentariu oficial la postarea oficială a Concursului, dar și pe Story-ul paginii de Instagram.
5.6. Câștigătorul va trebui să ia legătura cu echipa Copil Drag pe adresa de e-mail office@copildrag.ro pentru a stabili detaliile legate de livrarea premiului. Daca nu ne trimite pe e-mail detaliile legate de livrare și un număr de telefon în trei zile de la desemnare, se va face o noua tragere la sorți și vom alege alt câștigător.
5.7. Ne rezervăm dreptul de a folosi informațiile adunate în cadrul Concursului în alte campanii de promovare organizate de compania MIHAELA FURTUNA DESIGNER FLORAL SRL.
Art. 6 Premiile Oferite
6.1 În cadrul acestui Concurs se va acorda 1 premiu: un baby gift – cadou pentru bebeluș, format din: body și bavetă din bumbac organic, pernuță decorativă și pled – plăcute la atingere – scutece premium de unică folosință din bambus, blânde cu natura și cu pielea bebelușului.
6.2 Valoarea totală a premiilor este de 600 lei.
6.3. Desemnarea câștigătorului vă fi realizată conform indicațiilor de la punctul 5.
6.4. Orice solicitare din partea câștigătorului pentru modificarea/schimbarea premiului ales nu este admisibilă.
Art. 7 Responsabilitatea
7.1. Organizatorul Concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.
7.2. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare.
7.3. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
7.4 .Reclamațiile referitoare la premiul caștigat de către câștigător ulterioare momentului primirii premiului nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
7.5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.
Art. 8 Publicarea Regulamentului
8.1. Regulamentul campaniei promoționale este publicat pe internet și poate fi accesat în pagina de Facebook copildrag.ro (https://www.facebook.com/copildrag.ro/), în secțiunea Notițe, precum și în link-ul din bio al paginii de Instagram (https://www.instagram.com/copildrag.ro/).
Art. 9 Litigii
9.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.
9.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluționare instanței competente române.
9.3. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Art. 10 Încetarea Concursului
10.1. Prezentul Concurs încetează la termenul stabilit prin prezentul Regulament, daca nu survin alte condiții.
10.2 Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.
10.3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.
10.4. Concursul mai poate înceta în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

Succes!

No Comments

Post A Comment